KPR6

Kvartett skål 300:-

Kvartett skål ungssäker 18,5 cm i diameter, höjd 6,5 cm. 300:-